Αναρτήθηκε από: penthilos | Μαρτίου 4, 2012

Τειρεσίας-αποκριάτικη σάτυρα

Σάτιρα Φιλοπρόοδου Συλλόγου Αγιασωτών 2012

 

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε ο αποκριάτικος χορός του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Αγιασωτών. Εκφωνήθηκε σάτιρα την επιμέλεια της οποίας είχε Ο Γραμματέας του Συλλόγου Εμμανουήλ Τραγάκης κ πρωταγωνίστησαν Ο Λευτέρης Στυλιανέλλης σαν Τειρεσίας και ο Γιάννης Κουκέλλης σαν Οδηγός. Παρακάτω θα δείτε το πλήρες κείμενο της σάτιρας και στο βίντεο απο την εκδήλωση. Απολαύστε το

http://www.youtube.com/watch?v=lvhFSWcC9U8&feature=player_embedded

 

ΤΕΙΡΙΣΙΑΣ

Ουδήγα μι, ρε διάβουλι, μην ιλ’μπτζουθώ τσι πέσου,

γιατί σαν πέσου, αν τσι στραβός, θα σ’ έβρου α σι ξιχέσου.

Σ’του είπα, έχου ουρθουφλιά, τσι κάτσι να σι πιάσου!

Σταμάτα σ’λέγου να πλαλείς, ντ’ π’νατσίδα σ’ πριν τνι σπάσου!

ΟΥΔΗΓΟΣ

Δέκα α βριθούν α σι βαστούν, ε ντου γλυτών’ς του πέσ’μου.

Τσι αν του γλυτώγ’ς θα ξουνουπάς κάτου στουν Άδ’ ’πι χέσ’μου.

ΤΕΙΡΙΣΙΑΣ

Ντ’ γραφή τυφλών μι έμαθι Μανώλ’ς, που να τουν βράσου

Κάτσι να δούμι τίλουγια, τ’ σάτιρα ντ’ θα δγιβάσου.

Μι τς ρώγις μ’ έμαθι τ’ χιριού μ’ τα γράμματα α γυρεύγου…

τσι α σκέφτουμι στου διέβασμα αξύρ’στου μ’νι π’ς χαδεύγου.

Αλί, αλί τσι τρισαλί, που έναν αψ’λό χουρίς μαλλί

βάλατι να σας κυβιρνεί, τσι φτος σας κούριψι μι τ’ ψ’λή.

Σα δε μι καταλάβατι, είμι γιου Τειρισίας,

προυφήτ’ς απ’ τ’ Θήβα, ξακουστός, μέγας αντιρρησίας.

ΟΥΔΗΓΟΣ

Του όνουμα σ’ είνι γνουστό, γιατί του μαγαρίσαν.

Για τς χριγιουμέν’ γοι τράπιζις του χρησιμουποιήσαν.

ΤΕΙΡΙΣΙΑΣ

Όσου έζουμ’ τα ’ψιλνα καλά στου βλάκα τουν Οιδίπου,

τσι ανιστήθ’κα να τα πω τώρα στουν Παπαδήμου.

Σα π’ τσίτουμ χρόνια μες στ’ ινγή, έφτου π’ μ’ είχαν θαμμένου,

νιώθου να τρίζ’ του κόκκαλου μ’, νιώθου του πλι μ’ σκουμένου.

Πλησίασί μι Πλούτουνας τσι μ’ είπι: «Δεύρου έξου!

Μαλακιζόντι γοι Έλληνις, τσι πρέπ’ να τς λουγικέψου.

»Σ’ν Ιλλάδα είνι έν’ αρχίδ’, π’ κλέφτ’ τς ιξουσίις τ’ δήμου,

τσι ρίχτ’ χαράτσια καφτιρά. Του λέγιν Παπαδήμου.

»Θα πας τουν κόσμου να ξισκώγ’ς, γιατί ψουλουτατσίζιν

τσι αφήνιν ντ’ τρόικα τσι τς ξέν’ τ’ν Ιλλάδα ν’ αλουνίζιν».

ΟΥΔΗΓΟΣ

Γω είχα πα σ’ν Αμπιρασιά, ένα καντλέλ’ α ν’ άψου,

του κούχτιου σαν είδα μπρουστά μ’ κόντιψα α τα τ’νάξου.

Σ’ πιριουδία ντ’ ουδηγόμ’ έχ’, σαν πέσ’ να τουν πιάσου.

τσι αρχίν’σι αλφαβητικά, του κήρυγμα απ’ ν’ Αγιάσου.

ΤΕΙΡΙΣΙΑΣ

Ήρτι Λουκάς για να σας σώσ’, / μα τσείνους φτέβ’ για ούλα

π’ σας ίβαλι σν ΟΝΕ κουπρίτ’ς, / π’ να φα τσι μια σκατούλα.

Σαν τουν Λουκά γιου Οιδίπουδας θάργι πς θα σώσ’ τουν κόσμου

τσι εν ήξιρι γιου αχρειγιάν’ς, πους ήθιλι φτος σώσ’μου.

Θάργι τουν κόσμου ικπρουσουπεί, μα ήνταν γιλασμένους.

Σαν τουν Λουκά τσι Οιδίπουδας, εν ήνταν ικλιγμένους.

Γι’ αυτό τσι τούτ’ τ’ν απουστουλή ανέλαβα καημένους,

για τύρανν’ τέτγ’ απί παλιά είμι ειδικιβμένους.

ΟΥΔΗΓΟΣ

Μένα του άχτ’ ιμ είνι Γιώργους, που τουν ψήφσα στς ικλουγές.

Ίβγι α βάλ’ σι τάξ’ του σπίτ’ μας, τσι του γέμ’σι αμαλαγιές.

Ίλιγι «λιφτά υπάρχιν», να θαρρεί κανείς π’ς θα πάρ’.

αλλά φτος ίλιγι ντ’ τσέπ’ ιμ, ότι έχου να μι γδάρ’.

Μπάφιασί μας απ’ του ψέμα. Είπι μιαν αλήθεια; Πέ μ’!

ΤΕΙΡΙΣΙΑΣ

Είπι μια! Ντ’ πράσιν’ τν ανάπτυξ’!

ΟΥΔΗΓΟΣ

Γω λέγου: «Ασ’ τα πράσ’να σ’, Θέ μ’!».

Αίνιγμα ήνταν γη ανάπτυξ’. Φτη γη «πράσιν’» που τνι είπις.

Γιώρ’ς ίλιγι τα χασίσια. Άλλουστι ήνταν τσι χίπις.

ΤΕΙΡΙΣΙΑΣ

Γιώρς ιπέτριψι τουν μπάφου, σα ντουν έχς για μο σ’τσης χρήσ’.

Έκουψί σας τουν τσιγάρου τσι αφήτσι του χασίς.

ΟΥΔΗΓΟΣ

Έχου κβάρα χουραφέλια. Δ’λειές μιγάλις θα ν’ ανοίξου.

Θα πάρου κανναβούρ’ για π’λέλια τσι σ’ πιζούλις θα του ρίξου.

Μπρος π’ θα μαζώνου τσάμπα ιλιές, α μ’ κλέφτ’ του λάδ’ γη Ένουσ’,

Βάζου φυτεία που απουδίν’ τσ’ είμι ιφχαριστιμένους.

ΤΕΙΡΙΣΙΑΣ

Του ΠΑΣΟΚ θαρρούσατι είνι κόμμα σουσιαλιστικό.

Απουδείχτσι όμους τσείνου π’ς είνι σουσιαληστρικό.

Πέμπτου κόμμα του κατήντ’σι, Γιώρ’ς γιου βλάκας, του νταβέλ’.

Λόντρις έπισι, ίβρι πάτου. Πιο κάτου τσι απ’ τουν Κουβέλ’.

Ούλ’ γοι υπουργοί ντ’ ιφθύν’ντι που στου ΔουΝουΤού σας δώσαν.

Τσι όσ’ ντουν θέλιν’ ντ’ προυιδρία, λεν τώρα π’ς του μιτανιώσαν.

ΟΥΔΗΓΟΣ

Του μνημόνιου του πρώτου είπαν π’ς ε ντου είχαν δγιβάσ’.

ΤΕΙΡΙΣΙΑΣ

Σα τ’ ψουλή τ’ν υπουγραφή ντουν βάγ’σι ντνα όπ’ να τιριάσ’.

ΟΥΔΗΓΟΣ

Του χαρτί π’ του έχιν μπόλ’κου, άμα ν’ είνι για ικλουγές.

Έ ντου ’χαν για τα βιβλία, να τα δώσιν σ’ μαθητές.

Τσι γι’ αυτό χαρτί υγείας, τώρα πλέουν έ θα ψ’νίζου.

Μι πράσ’να ψηφουδέλτια τουν κώλου μ’ θα σφουτζίζου.

Ξέχασι γη Διαμαντουπούλου, χαρτί να παρατζείλ’ πουλύ.

Βλέπ’ ότι στιρέβ’ του μ’νέλ’ ιτς, τσι είνι νους ιτς μο σ’ ψουλή.

Τρω ντνα μπρος, τρω ντνα απού πίσου, τρω ντνα τσι απί τ’ αυτί

τσι στου μνι τς είχι γραμμένις τς παρατζλιές για του χαρτί.

Τσι αφού είνι ανάξια, θέλ’ να γίν’ προυθυπουργός.

Ε βλεπ’ ότι του ταλέντου τς είνι μο ψουλαρμιγός.

ΤΕΙΡΙΣΙΑΣ

Ποιος του λέγ’ πους είνι ανάξια; Ξέρ’ να στήν’ κώλου μι ντ’ πρώτ’.

Τσι είνι φτο προυσόν μιγάλου, που του ικτιμά γη Ιβρώπ’.

Σαν π’ για ν’ αβγατίσ’ γη κλώσσα, βάζιν μες στου κ’μάσ’ ιτς φώλ’.

Σ’ έδ’νι γη Ιβρώπ’ δυο φράγκα, για να σ’ πάρ’ του πουρτουφόλ’.

Σά π’ ποίκαν τν Ιβρώπ’ γη Μέρκελ τσι ζαβός γιου Σαρκουζί

σκέφτιτί ντου πια καθένας. Λέγ’: να ζει γή να μη ζει;

ΟΥΔΗΓΟΣ

Γιατί λέν’ καγκιλάριου τ’ Μέρκελ τ’ γλουσουκουπάνα;

ΤΕΙΡΙΣΙΑΣ

Γιατί έχ’ κάγκιλου τσι φτη, σαν που έχ’ τσι γη πουτάνα.

ΟΥΔΗΓΟΣ

Μα εν είνι πουτάνα φτη. Φτη είνι ασινκουθύλ’σα

Του γκούντμα ε ντου σταματά, γι’αυτό ’νι ξικατίν’σα.

Μες στα μιριά τς έχ’ γ’δόχειρα, τσι γ’δουτατσίζ’ μι φόρα.

Ξέρ’ς του π’ς τς κ’βανιούν τς ξικουλιασμέν’ δυο – δυο τ’ ασθινουφόρα;

Γι’ αυτό φουβούντισί ντνα ούλ’ τσι τς βγάζιν του καπέλου.

Τς ανοίγιν δρόμου απ’ όπ’ πιρνά, μην έβριν στου σκαρπέλου.

Δημουψήφισμα σα μάθαν Γιώρ’ς π’ς θα κάν’ για του ιβρώ

τς έκουψι ούλ’ ντουν κρυγιός ίδρους τσι τουν βγάλαν παλαβό.

Μόλις είδαν Παπανδρέου πους παγαίν’ να πάρ’ άλλ’ πλέβσ’.

γοι Ιβρουπαίοι τουν ξικάναν, γη ΟΝΕ μην καταρρεύσ’.

Τσι σαν έφ’γι Παπανδρέου τσι είπα π’ς σύχασι του γ’δι μ’

ήρτι πα’ στου ζνίχ’ μας άλλους: γη κυβέρνησ’ τ’ Παπαδήμ’.

ΤΕΙΡΙΣΙΑΣ

Δίχους ικλουγές ικλέχτσι, πραξικουπηματικά.

τσι απαρτίσ’τσι απί στιλέχη τ’ ΛΑ.Ο.Σ., προυβληματικά.

Ε νι χάσαν τ’ν ιφκιρία τ’ Παπαδόπουλου γοι σπόρ’

για να καταλάβιν πόστα, στου ακυβέρνητου βαπόρ’.

Ποιος να του ’λιγι Μπουμπούκους πους υφυπουργός θα γέν’,

που απ’ του βάρους τς παλαβάδας σαν που πουρπατεί μπατέρν’.

Βάλαν τουν τσι σ’ Ναυτιλία.

ΟΥΔΗΓΟΣ

Ποίτσι κάτ’ σημαντικό;

ΤΕΙΡΙΣΙΑΣ

Έγραψι τς ταμπέλις σ’ πόρτις μι του πουλυτουνικό.

ΟΥΔΗΓΟΣ

Τι σχέσ’ είχι μι βαπόρια, φτος π’ θέλ’ δέσ’μου μι του σ’νι;

ΤΕΙΡΙΣΙΑΣ

Σαν καράβ’ τουν σύρν’ τσι τσείνουν τς Ιβγινίας του νινί.

ΟΥΔΗΓΟΣ

Είνι σπίρτου τσι ντιβίνου, τσι ασχουλιέτι μι τ’ν ουσία.

Αντί να δει πού παν γοι μίζις, λόγιαζι πού μπαίν’ δασεία.

ΤΕΙΡΙΣΙΑΣ

Πρόβλημα έχ’ γιου καημένους. Τ’ φύσ’ ιντ για να δει σκουμέν’

ουπουσδήπουτι στουν κώλου πρέπ’ να βάλ’ πιρισπουμέν’.

ΟΥΔΗΓΟΣ

Τς τόν’ σαν είδαν γοι παπάδις, αναγάλιασι γη ψ’χή ντουν

τσι απί ντ’ πουλλή τ’ χαρά ντουν, ανιμείχτσι γη ψουλή ντουν.

ΤΕΙΡΙΣΙΑΣ

Γι’ αυτό σ’ λέγου. Γοι δασείις τσι του πουλυτουνικό

γοι ειδικοί λέν π’ς συνδιόντι μι του σιξουαλικό.

Όπ’, λοιπόν, βλέπ’ς να ιπιμένιν σι δασείις τσι ψιλές,

τσι σι υπουγιγραμμένις, πρόβλημα έχιν γοι ψουλές.

Είδι πια τσι απουείδι γη Ιβγινία γη καημέν’

τσι στου ξύρ’σμα αφήν’ στου μ’νέλ’ ιτς τρίχις για πιρισπουμέν.

Κβάρα κόλπα στου κριβάτ’ ιτς ιφαρμόζ’ για τουν Μπουμπούκου

τσι τουν παπαρίζ’ στ’ αρχαία, μπάτσι κάν’ του πλέλ’ ιντ κούκου.

Στου μνημόνιου «ναι» σαν είπι λέγιν ότι βιλτιώσ’τσι

κατά έναν πόντου τ’ μέτρου γη ψουλή ντ’ έμαθα σ’κώσ’τσι.

Άλλουν έναν ξουνουσκώσ’τσι σα ντουν δέχτσι Σαμαράς.

Τώρα σ’ Νέα Δημουκρατία κάν’ πς είνι τσι ψουλαράς.

ΟΥΔΗΓΟΣ

Σι πιχνίδ’ άσ’τσ’μου μας μπλέξαν, ’φτοι που τ’ χώρα μας ουρίζιν.

Σαν έφτου που παν γοι ιμπνέδις, τσι απ’ του φόβου ντουν τσιρίζιν.

ΤΕΙΡΙΣΙΑΣ

Σι σκουτ’νό θάλαμου σ’ έχιν, τσι ε σι βγάζιν τσι α φουνάγ’ς.

Βάγ’ς τα χέρια σ’ μέσα σ’ γυάλα τσι ε ξέρ’ς τι σκατά θα πιάγ’ς.

ΟΥΔΗΓΟΣ

Τρύφουνας πιάσι μιαν όρθα, τσι ήρπαξί ντνα απ’ του τσιφάλ’.

Πιάσι τσι ένα λουκάν’κου τσι έν ήξιρι πού α του βάλ’.

ΤΕΙΡΙΣΙΑΣ

Πουρπατείς πα’ σι παγίδις τσι ε ξέρ’ς απί ποια α γλυτώγ’ς.

Ξέρ’ς του όμους πους στου τέλους σ’ν Ιφουρία θα πληρώγ’ς.

ΟΥΔΗΓΟΣ

Φόρου ρίξαν πα στα σπίτια, που τα έχιτι πουλλά.

«Πλήρουνι, σ’ λέγ’ Παπαδήμους, Έλληνα κριμανταλά»!

Τυχιρός είνι κανένας σαν έχ’ αγουράσ’ μνημόρ’.

Θα τ’ ανοίξ’ τσι θα ν’ έμπ’ μέσα, πριν να τ’ έρτιν τσινούργ’ φόρ’.

ΤΕΙΡΙΣΙΑΣ

Λάθους κάν’ς! Μνημουριούχους φόρ’ πουλλοί θα πιριμέν’.

Θα τσ’νυγά γη Ιφουρία τώρα πια τσι τς πιθαμέν’.

Για να πας τώρα σ’ Παράδ΄σου, ε θα θέλ’ς συγχουρουχάρτια.

Πρέπ’ να ν’ έχ’ς ιξουφλημένα τς Ιφουρίας τα κιτάπια.

Άμα βλέπ’ τσι γιου Άγιους Πέτρους, σ’ν Ιφουρία πους χρουστάς.

Θα σι στέρ’ν μιμιάς ξουπίσου. Ε πα νά ’σι τσι παπάς!

Τσι όποιους είνι χριγιουμένους τσι σ’ ζουγή ντ’ να βάλ’ θέλ’ τέλους.

Σ’ κόλασ’ θα τουν στέρν’ πακέτου, διάβουλους γιου Βινιζέλους.

ΟΥΔΗΓΟΣ

Μ’ ένα κόλπου αγιασώτ’κου, γλύτουσα γω τς φόρ’ τ’ σπιτιού.

ΤΕΙΡΙΣΙΑΣ

Σα ντου μάθιν σ’ν Ιφουρία, θα σι κάνιν τ’ αλατιού.

ΟΥΔΗΓΟΣ

Τίπουτα ε θα μι κάνιν. Ε θα δώσου ούτι ευρώ.

Αντί για σ’τσιπαστή στου σπίτ’ ιμ, τρούλου ποίκα μι σταυρό.

Γοι ακκλησιές φόρ’ ε πληρώνιν, αλλά γω απ’ τς φόρ’ γλιουθμώ.

τσι άλλαξα γι’αυτό του σπ’τέλ ιμ, σι βυζαντινό ρυθμό.

ΤΕΙΡΙΣΙΑΣ

Ώστι ακκλησιά του ποίτσις! Τσι τουλμάς τσι λέγ’ς του τσόλας;

Άμα τσι του μάθ’, καημένι, θα σ’ του πάρ’ γιου παπα-Ν’κόλας.

Ε ντ’ δίνιν πια γοι γριγιούδις φράγκα ακκλησιές α χτίσ’.

Τσι άμα μαθ’ τν ισ’τσή σ’ ντ’ πιρίπτουσ’, ξέρι π’ς ε θα ντ’ κατσιρντήσ’.

Πιάσι ντνα γη κρίσ’ τν Αγιάσου. Μάγκουσι του παραδέλ’!

ΟΥΔΗΓΟΣ

Στου χουριό πάντα διμένου ήξιρα του κισιδέλ’.

Γιου Αγιασώτ’ς είνι όμους ξύπνιους. Ε κά’τι α ψουφουλουγά

Ούτι δάνεια έχ’ παρμένα. Τσι ούλου κατ’ σουφουλουγά.

Άλλους βγαίν’ τσι πα’ σ’τς αξ’νίθρις, τσι άλλους χουρταρέλ’ πουτίζ’.

Έχ’ πουλλή κούρασ’ του πράμα, μα στου τέλους χαρσλαντίζ’.

Ούλ’ γοι χουριανοί μας δ’λέβγιν. Κάνιν ό,τ’ δ’λεια φανταστείς.

Δυο τσι τρεις δ’λειες γιου καθένας. Έδιατς είνι σα ζουρ’στείς.

ΤΕΙΡΙΣΙΑΣ

Του παράδειγμα του δώτσι Παναγιώτ’ς, ξέρ’ς, του Γραμμέλ’.

Φτος απ’ ντ’ κρίσ’ ζουρίσ’τσι πρώτους. Είπι του ψουμί «ψουμέλ’».

Ε νι ίβγινι γιου Μπάνους μι τ’ δασκάλ’ τ’ν απουλαβή

τσι ανέλαβι καημένους δήμαρχους τσι σ’ παλαβοί.

Είχι που είχι τν ιμπειρία, είπι α τ’ν αξιουποιήσ’.

Βάλ’τσι τώρα ντ’ παλαβάδα, φρουνιμάδα να τνι ποίσ’.

ΟΥΔΗΓΟΣ

Σφάλ’σι γη σχουλή τ’ καράτε, πάνου πού ’χι προυουδέψ’,

γιατί εν κλουτσούν τα μ’λάρια, γη ταγή σα λιγουστέψ’.

ΤΕΙΡΙΣΙΑΣ

Παντού σφαλιούν τα μαγαζιά, ένα είν’ αν’χτό ακόμα.

Έφτου που ιδρέβ στου Σύνταγμα, τ’ς διαφθουράς του κόμμα.

ΟΥΔΗΓΟΣ

Πε μας, λοιπόν, συ πώς τα βλέπ’ς τα πράματα σ’ν Ιλλάδα.

ΤΕΙΡΙΣΙΑΣ

Γιλούν μαζί σας ούλ’ γιοι θγιοί, τσι γη Αθηνά Παλλάδα.

ΟΥΔΗΓΟΣ

Φτη μπάν’ζις σάμπου έκανι του μπάνιου τς σ’ ένα βάλτου.

Γι’ αυτό τσι φτη σι στράβουσι.

ΤΕΙΡΙΣΙΑΣ

Είχι έναν κώλου αφράτου!

Είχι κατ’ β’ζέλια ζουμιρά σαν που ’νι τα κρυστάλλια.

Τνι λόγιαζουμ ’πι μια πρινιά τσι τρέχασι μ’ τα σάλια!

Του μπανιστήρ’ κατάλαβι τσι κατουρεί στα χέρια τς,

τ’νάζ’ ντα στα μάτια μ’ τσι μ’ τα σβήν’, π’ βλέπαν τα κουλουμέρια τ’ς.

ΟΥΔΗΓΟΣ

Σταμάτα, ρε πουρνόγιρι, τσι πε μας για ντ’ κατάστασ’.

ΤΕΙΡΙΣΙΑΣ

Σα θέλιτι κάτ’ να αλλάξ’, ποίσιτι ιπανάστασ’.

Σα ντουν Οιδίπουδα παλιά, που έπισι απ’ του θρόνου,

έδιατς τσι τώρα γιου Λουκάς, ε θα τουν βγάλ’ του χρόνου.

Μπρος σ’ κάλπ’ όμους προυσέξιτι του πείσμα σας του γέρ’κου.

Μη βγει κανές χειρότιρους τσι σας κα’λτσέψ’ στου σβέρκου.

ΟΥΔΗΓΟΣ

Συ που ’σι πρώτους σ’ μαντική, τσι είδις τσι τς θγοί ακόμα.

Πέ μας, σα γίνιν ικλουγές, ποιο θα ν’ έβγ’ πρώτου κόμμα;

ΤΕΙΡΙΣΙΑΣ

Ε μπουρώ τώρα! Θόλουσα! Βλέπου μια κότσιν’ ρίγα.

ΟΥΔΗΓΟΣ

Αμάν! Για κότσ’νου τούτους μ’λά. Λέγ’ς να βγ’ γη Παπαρήγα;

Λέτι γοι αντάρτις βουλιφτές που έ νι υπουγράψαν

να παν στου ΚουΚουΕ τσι φτοι τώρα που τς διαγράψαν;

Να γίν’ του ΚουΚουΕ δ’νατό τσι να φουβ’θεί γιου Ομπάμα

τσι α πίν’ καφέ γιου Γαληνός τσι Σκουπιλίτ’ς αντάμα;

ΤΕΙΡΙΣΙΑΣ

Απί τς τρακόσ’, σαρανταδυό μουνάχα ήνταν παλ’κάρια

Στου κόμμα ντουν τσι σ’ Γιρμανοί δείξαν π’ς εν είνι μ’λάρια.

Για τς ικλουγές ένα θα πω τσι φεύγου, εν έχου χρόνου.

Τ’ν Ιλλάδα πρέπ’ να κυβιρνήσ’ του κίνημα «Ε μπληρώνου».

Μο φτο μπουρεί να αρνηθεί τα ιθνικά χριγιόστια

τσι να γιατρέψ’ μια τσι καλή ντ’ πουλιτική τ’ν αρρώστεια.

Άλλους τα χρέη ν’αρνηθεί, ούτι α του μιλιτάτι

τρίδιπλα τα πληρώσατι τσι ακόμα τα χρουστάτι.

Παγαίνου τώρα! Ουδήγα μι, μη βρω στα τραπιζέλια!

Πάγου α τσ’μηθώ να ουνειριφτώ τ’ς θιας τ’ς Αθηνάς τα β’ζέλια.

Τσι ιπιδή του μπανιστήρ’ αρέσ’ σ’ ούλ’ σας αράδα,

του νου σας μι στραβώσ’ τσι σας γη Αθηνά Παλλάδα.

πηγή: Μυτιληνιά Διάλεκτος

Απόδοση στην καθομιλούμενη:

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Οδήγα με ρε διάβολε, μην μπερδευτώ και πέσω,

Γιατί όταν πέσω, αν και στραβός, θα σ εύρω να σε ξεχέσω.

Σου το είπα, εχω ουρθουφλια (ασθένεια ορνίθων), και στάσου να σε πιάσω!

Σταμάτα σου λέω να τρέχεις, πριν σπάσω τα πλευρά σου!

ΟΔΗΓΟΣ

Δεκα να βρεθούν να σε κρατάνε, δεν το αποφεύγεις το πέσιμο,

Και αν το γλυτώσεις θα ξαναπάς στον Αδη από το χέσιμο.

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Την γραφή των τυφλών μου έμαθε ο Μανώλης, που να τον βράσω

Στάσου να δούμε πώς τη σάτιρα θα διαβ΄σω.

Με τις ρώγες μ έμαθε του χεριού μου τα γράμματα να γυρεύω…

Και να φαντάζομαι στό διάβασμα αξύριστο μουνί πως χαϊδεύω.

Αλι, αλί και τρισαλί, που ένα ψηλό χωρίς μαλλί

Βάλατε να σας κυβερνά, κι αυτός σας κούρεψε με τη ψιλή.

Αν δεν με καταλάβατε, είμαι ο Τειρεσίας,

Προφήτης απ’ τη Θήβα, ξακουστός, μέγας αντιρρησίας.

ΟΔΗΓΟΣ

Το όνομά σου είναι γνωστό, γιατί το μαγαρίσαν.

Για τους χρεωμένους οι τράπεζες το χρησιμοποιήσαν.

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Οσο ζούσα τα έψελνα στο βλάκα τον Οιδίποδα,

Και αναστήθηκα να τα πώ τώρα στον Παπαδήμο.

Οπως κοιτόμουν χρόνια μες΄τη γή, εκεί που με είχαν θαμμενο,

Ωιώθω να τρίζει το κόκκαλό μου, νιώθω το πουλί μου σηκωμένο.

Με πλησίασε ο Πλούτωνας και μου είπε: «Δεύρο έξω»!

Μαλακίζονται οι Έλληνες, και πρέπει να τους λογικέψω.

«Στην Ελλάδα είναι ένα αρχίδι πού κλέβει τις εξουσίες του δήμου,

Και ρίχνει χαράτσια καφτερά. Τον λένε Παπαδήμο.

Θα πας να ξεσηκώσεις τον κόσμο γιατί ψωλοκοπανίζουν

Και άφηναν την τρόϊκα και τους ξένους την Ελλάδα να αλωνίζουν»

ΟΔΗΓΟΣ

Εγώ είχα πάει στην Περασιά ένα καντήλι να ανάψω

Το χούφταλο όταν είδα μπροστά μου, κόνρεψα να τα τινάξω.

Στην περιοδεία του οδηγό μ ‘ εχει, όταν πέσει να τον πιάσω,

Και άρχισε αλφαβητικά το κήρυγμα απ’ την Αγιάσο.

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Ηρθε ο Λουκάς για να σας σώσει, αλλά αυτός φταίει για όλα

Που σας έβαλε στην ΟΝΕ ο κοπρίτης, που να φάει μια σκατούλα.

Σαν τον Λουκά ο Οιδίποδας νόμιζε πως θα σώσει τον κόσμο

Και δεν ήξερε ο ελεινός, ότι ήθελε αυτός σώσιμο.

Νόμιζε οτι εκπροσωπεί τον κόσμο, μα ήταν γελασμένος.

Σαν τον Λουκά κι ο Οιδίποδας δεν ήταν εκλεγμένος.

Γι αυτό και τούτη την αποστολή ανέλαβα ο καημένος,

Για τετοιους τυράνους απ τα παλιά είμαι ειδικευμένος.

ΟΔΗΓΟΣ

Εμένα το άχτι μου είναι ο Γιώργος που τον ψήφισα στις εκλογές,

Βγήκε να βάλει τάξη στο σπίτι μας, και το γέμιζε περιτώματα.

Ελεγε λεφτά υπάρχουν, να νομίζει κανείς ότι θα πάρει,

Αλλά αυτός έλεγε την τσέπη μου, ότι έχω να με γδάρει.

Μας μπάφιασε από το ψέμα. Είπε μιαν αλήθεια; Πες μου!

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Είπε μια! Την πράσινη ανάπτυξη!

ΟΔΗΓΟΣ

Εγω λέω: «Αφησε τα πράσινα Θεέ μου!»

Αίνιγμα ήταν η ανάπτυξη. Αυτή η πράσινη που είπες.

Ο Γιώργος έλεγε τα χασίσια. Αλλωστε ήταν και χίπης.

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Ο Γιώργος επέτρεψε τον μπάφο, αν τον έχεις μόνο γιά δική σου χρήση.

Σας έκοψε το τσιγάρο και σας άφησε το χασίσι.

ΟΔΗΓΟΣ

Εχω ένα σωρο χωράφια. Μεγάλες δουλειές θα ανοίξω.

Θα πάρψ καναβούρι για τα πουλιά και θα το ρίξω στις πεζούλες.

Εκεί που θα μαζεύω τσάμπα ελιές να μου κλέβει το λάδι η Ενωση (συνεταιρισμών),

Βάζω φυτεί που αποδίδει και είμαι ευχαριστημένος.

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Το ΠΑΣΟΚ νομίζατε είναι κόμμα σοσιαλιστικό.

Αποδείχτηκε όμως εκείνο πώς είναι σοσιαληστρικό.

Πέμπτο κόμμα το κατάντησε ο Γιώργος ο βλάκας, ο χαζός.

Λόντρες έπεσε, βρήκε πάτο. Πιό κάτω κι απ τον Κουβέλη.

Ολοι οι υπουργοί την ευθύνη τους που στο ΔΝΤ σας έδωσαν.

Και όσοι τους θέλουν προεδρία, λένε τώρα ότι μετανιώσαν.

ΟΔΗΓΟΣ

Το μηνμόνιο το πρώτο είπαν οτι δεν το είχαν διαβάσει.

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Σαν την ψωλή την υπογραφή τους τη βάζουν όπου ταιριάσει.

ΟΔΗΓΟΣ

Το χαρτί που το’χουν μπόλικο, όταν είναι για εκλογές.

Δεν το είχαν για τα βιβλία, να τα δώσουν στους μαθητές.

Και γι αυτό χαρτί υγείας τώρα πια δεν θα ψωνίζω.

Με πράσινα ψηφοδέλτια τον κώλο μου θα σφοθγγίζω.

Ξέχασε η Διαμαντοπούλου, χαρτί να παραγγείλει πολύ.

Βλέπει ότι στερεύει το μουνί της και ο νους της είναι μόνο στη ψωλή.

Την τρώει εμπρός, την τρώει από πίσω, την τρώει και απ τ’ αυτί

Και στο μουνί της είχε γραμμένες τις παραγγελίες για το χαρτί.

Και αφού είναι ανάξια, θέλει να γίνει πρωθυπουργός.

Δεν βλέπει οτι το ταλέντο της είναι μόνο ψωλαρμεγός (ψωλαρμέχτρα).

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Ποιός το λέει ότι είναι ανάξια; Ξέρει να στήνει κώλο με την πρώτη.

Και είναι αυτό προσόν μεγάλο που το εκτιμά η Ευρώπη.

Οπως για να αυγατίσει η κλώσσα, βάζουν μέσα στο κοτέτσι φόλι.

Οταν έδινε η Ευρώπη δυό φράγκα, για να σου πάρει το πορτοφόλι.

Οπως έκαναν την Ευρώπη η Μέρκελ και ο ζαβός ο Σαρκοζί

Το σκέφτεται πια ο καθένας. Λεει να ζει ή να μη ζεί;

ΟΔΗΓΟΣ

Γιατί λένε καγκελάριο τη Μερκελ τη γλωσσοκοπάνα;

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Γιατί έχει κάγκελο κι αυτή, όπως έχει η πουτάνα.

ΟΔΗΓΟΣ

Μα δεν είναι πουτάνα αυτή. Αυτή είναι αρσενικοθήλυκια

Το σπρώξιμο δεν το σταματά γι αυτό είναι ξεκατινιασμένη.

Μεσ’ στα μεριά της έχει γουδόχερο. Και κοπανίζει με φόρα.

Το ξέρεις ότι τους κουβαλάνε τους ξεκωλιασμένους δυό-δυό τ’ ασθενοφόρα;

Γι αυτό τη φοβούνται όλοι και της βγάζουν το καπέλο.

Κι ανοίγει δρόμο απ ‘οπου περνά μη βρει το σκαρπέλο.

Οταν έμαθαν ότι θα κάνει δημοψήφισμα ο Γιώργος για το ευρώ

Του έκοψε κρύος ιδρώτας και τον έβγαλαν παλαβο.

Μόλις είδαν οτι ο Παπανδρέου πήγαινε να πάρει άλλη πλεύση

Οι Ευρωπαίοι τον ξέκαναν, η ΟΝΕ μην καταρεύσει.

Και όταν έφυγε ο Παπανδρεου και είπα ότι ησύχασε το κεφάλι μου

Ήρθε πάνω στο σβέρκο μας άλλος, η κυβέρνηση του Παπαδήμου.

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Δίχως εκλογές εκλέχτηκε, πραξικοπηματικά

Και απαρτίστηκε από στελέχη του ΛΑΟΣ, προβληματικά.

Δεν έχασαν την ευκαιρία του Παπανδρέου οι σπόροι

Για να καταλάβουν πόστα στο κυβερνητικό βαπόρι.

Ποιός να τόλεγε οτι ο Μπουμπούκος υφυπουργός θά γίνει

Που απο το βάρος της παλαβάδας του όταν περπατάει μπατάρει.

Τον έβαλαν και στη Ναυτιλία.

ΟΔΗΓΟΣ

Εκανε κάτι σημαντικό;

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Εγραψε τις ταμπέλες στις πόρτες με το πολυτονικό.

ΟΔΗΓΟΣ

Τι σχέση έχει με τα βαπόρια, αυτός που θέλει δέσιμο με σκοινί;

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Σαν καράβι τον σέρνει κι εκείνον της Ευγενίας το μουνί.

ΟΔΗΓΟΣ

Είναι σπίρτο και ντιβίνο και ασχολείται με την ουσία.

Αντί να δεί πού πάνε οι μίζες, κοιτάει πού μπαίνει δασεία.

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Πρόβλημα έχει ο καημένος. Τη φύση του να δεί σηκωμένη

Οπωσδήποτε στον κώλο του πρέπει να βάλει περισπωμένη

ΟΔΗΓΟΣ

Οταν είδαν τους τόνους οι παπαδες αναγάλιασε η ψυχή τους

Και απ την πολλή τη χαρά τους αναδεύτηκε η ψωλή τους.

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Γι αυτο σου λέω. Οι δασείες και το πολυτονικό

Οι ειδικοί λένε ότι συνδέονται με το σεξουαλικό.

¨οπου λοιπόν βλέπεις ότι επιμένουν σε δασείες και ψιλές,

Και σε υπογεγραμμένες, έχουν πρόβλημα οι ψωλές.

Είδε πιά και αποείδε η Ευγενία η καημένη

Και στο ξύρισμα αφήνει στο μουνί της τρίχες για περισπωμένη.

Ενα σωρο κόλπα στο κρεββάτι της εφαρμόζει για τον Μπουμπούκο

Και τον παπαρίζει στα αρχαία, μήπως κάνει το πουλί του κούκου.

Στο μηνμόνιο «ναι» όταν είπε, λένε ότι βελτιώθηκε

Κατά ένα πόντο του μέτρου η ψωλή του έμαθα σηκώθηκε.

Αλλον έναν ξανασηκώθηκε όταν τον δέχτηκε ο Σαμαράς.

Τώρα στη Νέα Δημοκρατία κάνει ότι είναι ψωλαράς.

ΟΔΗΓΟΣ

Σε παιχνίδι άσχημο μας έμπλεξαν, αυτοί που τη χώρα μας ορίζουν

Οπως εκεί που πάνε οι μπινέδες και απ το φόβο τους τσιρίζουν.

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Σε σκοτεινό θάλαμο σ έχουν και δεν σε βγάζουν κι ας φωνάζεις

Βάζεις τα χέρια σου μέσα στη γυάλα και δεν ξέρεις τι σκατά θα πιάσεις.

ΟΔΗΓΟΣ

Ο Τρύφωνας έπιασε μιά όρνιθα, και την άρπαξε απ το κεφάλι

Επιασε κι ένα λουκάνικο και δεν ήξερε πού να το βάλει.

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Περπατάς πάνω σε παγίδες και δεν ξέρεις από ποιά να γλυτώσεις.

Το ξέρεις όμως ότι στο τέλος στην εφορία ότι θα πληρώσεις.

ΟΔΗΓΟΣ

Φόρο έβαλαν πάνω στα σπίτια που τα έχετε πολλά.

«Πλήρωνε σου λέει» ο Παπαδήμος, «Ελληνα κρεμανταλά»!

Τυχερός είναι κανείς αν έχει αγοράσει μνήμα

Θα το ανοίξει και θα μπεί μέσα πριν να του έρθουνε οι φόροι.

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Λάθος κάνεις! Ο Μνημούχος φόορυς πολλούς θα περιμένει.

Θα κυνηγα η εφορία τώρα πιά και τους πεθαμένους.

Για να πας τώρα στον παράδεισο, δεν θα θέλεις συγχωροχάρτια.
πρέπει να έχεις εξοφλημένα της εφορίας τα κιτάπια.

Οταν βλέπει κι ο Αγιος Πέτρος στην εφορία ότι χρωστάς.

Θα σε στέλνει μεμιάς ξωπίσω. Δεν πά να είσαι και παπάς!

Και όποιος είναι χρεωμένος και στη ζωή του θέλει να βαλει τέλος

Στην κόλαση θα τον στέλνει πακέτο ο διάβολος ο Βενιζέλος.

ΟΔΗΓΟΣ

Μ ένα κόλπο αγιασιώτικο γλύτωσα εγώ τους φόρους του σπιτιού.

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Οταν το μάθουν στην εφορία θα σε κάνουν τ’ αλατιού.

ΟΔΗΓΟΣ

Τίποτα δεν θα με κάνουν. Δεν θα δώσω όύτε ευρώ.

Αντί για τη σκεπή στο σπίτι μου, τρούλου έκανα με σταυρό.

Οι εκκλησίες δεν πληρώνουν φόρο, αλλά εγώ απ τους φόρους λιποθυμώ

Και άλλαξα γι αυτό το σπίτι μου με βυζαντινο ρυθμό.

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Ωστε εκκλησία το έκανες! Και τολμάς και το λές κιόλας;

Οταν το μάθει, καημένε, θα στο πάρει ο παπα-Νικόλας.

Δεν του δίνουν πιά οι γιές φράγκα εκκλησίες για να χτίσει.

Και άμα μάθει τη δική σου περίπτωση, ξέρει πώς δεν θα του ξεφύγει.

Την έπιασε την κρίση την Αγιάσο. Επιασε το παραδακι!

ΟΔΗΓΟΣ

Στο χωριό πάντα το ήξερα δεμένο το πορτοφόλι.

Ο Αγιασιώτης είναι όμως έξυπνος. Δεν κάθεται να ψωφολογά

Ούτε έχει πάρει δάνεια/ Και όλο κάτι σοφολογά.

Αλλος βγαίνει και πάει στις ξινίθρες και άλλος χορτο ποτίζει.

Εχει πολλή κούραση το πράγμα, μα στο τέλος χαρτηλικώνεται.

Ολοι οι χωριανοί μας δουλεύουν. Κάνουν ό,τι δουλειά φανταστείς.

Δύο και τρείς δουλειές ο καθένας. Ετσι είνια όταν ζοριστείς.

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Το παράδειγμα το έδωσε ο Παναγιώτης ξέρεις ο Γραμμέλης.

Αυτός ζορίστηκε απ την κρίση πρώτος. Είπε το ψωμι «ψωμέλι».

Δεν έβγαινε ο Πανος με του δασκάλου την απολαβή

Και ανάλαβε ο καημένος δήμαρχος και στους παλαβούς.

Είχε που είχε την εμπειρία, είπε να την αξιοποιήσει.

Βάλθηκε τώρα την παλαβάδα, φρονιμάδα να την κάνει.

ΟΔΗΓΟΣ

Εκλεισε η σχολή του καράτε, πάνω που είχε προοδεύσει,

Γιατί δεν κλωτσάν τα μουλάρια όταν το φαϊ λιγοστέψει.

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Παντού κλείνουν τα μαγαζιά ένα είναι ανοιχτό ακόμα.

Αυτό που εδρεύει στο Σύνταγμα, της διαφθοράς το κάμμα.

ΟΔΗΓΟΣ

Πές μας λοιπόν, εσύ πώς τα βλέπεις τα πράγματα στην Ελλάδα.

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Γελούν μαζί σας όλοι οι θεοί και η Αθηνά η Παλλάδα.

ΟΔΗΓΟΣ

Αυτή μπάνιζες όταν έκανε το μπάνιο της σ ‘ ενα βάλτο.

Γι αυτο κι αυτη σε στράβωσε.

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Εχει ένα κώλο αφράτο!

Είχε κάτι βυζάκια ζουμερά όπως είναι τα κρυστ΄λλια.

Την κοίταζα απο ένα πρίνο και μου τρέχανε τα σάλια!

Το μπανιστήρι κατάλαβε και κατουράει στα χέρια της,

Τα τινάζει στα μάτια μου και μου τα σβήνει, που βλέπαν τα κωλομέρια της.

ΟΔΗΓΟΣ

Σταμάτα ρε πορνόγερε και πες μας για την κατασταση.

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Αν θέλετε κάτι να αλλάξει, κανετε επανάσταση.

Σαν τον Οιδίποδα παλιά, που έπεσε απ το θρόνο,

Έτσι και τώρα ο Λουκάς, δεν θα τον βγάλει τον χρόνο.

Μπροστά στην κάλπη όμως προσέξτε το πείσμα σας το γέρικο.

Μη βγεί κανείς χειρότερος και σας καβαλικεέψει στο σβέρκο.

ΟΔΗΓΟΣ

Εσυ που είσαι πρώτος στη μαντική και είδες και θεούς ακόμα.

Πες μας αν γίνουν εκλογές, ποιό θα βγεί πρώτο κόμμα;

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Δεν μπορώ τώρα! Θόλωσα! Βλέπω μια κόκκινη ρίγα.

ΟΔΗΓΟΣ

Αμαν! Για κόκκινο αυτός μιλάει. Λες να βγεί η Παπαρήγα;

Λέτε οι αντάρτες βουλευτές που δεν υπέγραψαν

Να παν στο ΚουΚΟυΕ και αυτοί τώρα που τους διαγραψαν;

Να γίνει το ΚουΚΟυΕ δυνατό και να φοβηθεί ο Ομπάμα

Και να πίνει καφέ ο Γαληνος και ο Σκοπελίτης αντάμα;

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Απο τους τριακόσιους, σαρανταδύο ήταν μόνο παληκάρια

Στο κόμμα τους και στους γερμανούς έδειξαν πως δεν είναι μουλάρια.

Για τις εκλογές ένα θα πώ και φεύγω, δεν έχω χρόνο.

Την Ελλάδα πρέπει να κυβερνήσει το κίνημα «Δεν πληρώνω».

Μόνο αυτό μπορεί να αρνηθει τα εθνικά χρέη

Και να γιατρέψει μια και καλή την πολιτική αρρώστεια.

Αλλος τα χρέη ν αρνηθεί ούτε το μελετάει

Τρίδιπλα τα πληρώσατε κι ακόμα τα χρωστάτε.

Πηγαίνω τώρα! Οδήγα με μην βρώ στα τραπέζια!

Πάω να κοιμηθώ να ονειρευτώ της θεάς Αθηνάς τα βυζιά.

Και επειδή το μπανιστήρι αρέσει σ όλους σας αράδα,

Το νού σας μη στραβώσει και σας η Αθηνά η Παλλάδα.

 

Πηγή: http://agiassoslesvou.blogspot.com/2012/02/blog-post_21.html

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: